LOADING

Type to search

Share

Kullanımına farklı bir açıdan yaklaştığımız Web Storage API konusunu daha detaylıca örneklendirmeye karar verdim. Örneklendirmemi kod bazlı tutacağım. Yani nasıl varlığı kontrol edilir, nasıl eklenir, nasıl okunur, nasıl düzeltilir, nasıl silinir.

Web storage API 2 tip tanımlar. Bunlar “local storage “ ve “session storage” .

Local storage verileri browser’ın önbelleği silinene kadar saklar. Yani dışardan manuel olarak browser’dan silmemiz gerekir.

Session storage verileri browserdaki sekme veya pencere kapananan kadar saklar.

Local storage verileri browser tarafından paylaşırken , örnek olarak chrome’ da saklanan veri başka bir chrome ‘dan okunabilir ve üzerine tekrar veri yazılabilir. Yani local storage ile saklanan veriler bir browser tipi için global bir değerdir.

Nasıl Kontrol Edilir

function localStorageSupported() {
    try {
       return "localStorage" in window && window["localStorage"] !==  null;  
      } catch (e) {
        return false;
      }
  }

Bu fonksiyon localStorage veya sessionStorage varlığını kontrol edecek ve size true yada false olarak dönecektir.

Nasıl Eklenir, Nasıl Güncellenir

localStorage.setItem("anahtar", "deger");
sessionStorage.setItem("dolarkuru", 3.14);
localStorage.setItem("bar", true);
sessionStorage.setItem("baz", JSON.stringify(object));

Veri ekleme/kaydetme setItem(“anahtar”,”deger”) metoduyla gerçekleştirilir. Eğer key var olan storage da yoksa bu anahtar/deger pair storage’ a eklenir. Eğer varsa , bu anahtara ait değer yeni değerle güncellenir.

Hataları Kontrol Etmek

try {
 localStorage.setItem("key", "value");
} catch (e) {
 alert("Limit Aşıldı");
}

Tabii her güzel şeyin sonu gibi, bu API nin de bir sonu, limiti var. Eğer yüklemeye çalıştığınız veri boyutu fazla ise hata alırsınız. Bu hatayı yakalamak için örnek kodu mutlaka kullanmalısınız.

Veri Alma – Okuma

var string = localStorage.getItem("key");
var number = sessionStorage.getItem("foo");
var boolean = localStorage.getItem("bar");
var object = JSON.parse(sessionStorage.getItem("baz"));

Kayıt ettiğiniz verileri bu şekilde alıp, okuyabilirsiniz.

Veri Silme

sessionStorage.removeItem("foo");
localStorage.removeItem("bar");
sessionStorage.removeItem("baz");

Eğer veri silmek istiyorsak yukarıda ki metodlar ile verileri silebiliriz. Tüm veritabanını silmek istiyorsanız burada ki kod öbeğini okuyabilirsiniz.

Tags:
Anthony Burak DURSUN

Adjans Digital Agency CEO, Gömülü sistemler, yazılım, fotoğraf çekmek, tasarım, teknoloji konularına hisli, evli, 4 kedi babası, asabi, anksiyetik bir kişi. Tekrarlayan şeyleri sevmez, her an her şey hakkında yazabilir, konuşabilir. Önceki hayatında marangoz olduğunu düşünüyor.

 • 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.